Nomil.jpg

Fyrste veka i mai vert det storrydding av Nordfjord - frå fjord til fjell. Nomil tek imot avfall kostnadsfritt frå aksjonen på gjenbruksstasjonane våre, torsdag 3. mai. Etter denne dagen tek Nomil imot sekkar kostnadsfritt knytt til kystløtteriet i perioden 1.april til 31.oktober.
Les meir om dette her. 
 

rekkehus

Selje kommune har planar om å byggje gjennomgangsbustadar/utleigebustadar. Håpar du kan i denne samanheng hjelpe oss med følgjande "uhøgtidleg" spørjeundersøking på vår facebook side. Kvar er behovet for utleigebustadar størst?

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering