Leve heile livet.jpg

I 2040 vil meir enn kvar tredje innbyggar i mange distriktskommunar kunne vere over 65 år, og på nasjonalt nivå blir talet på dei som er 80 år dobla fram mot 2040, ifølgje stortingsmeldinga Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Korleis skal vi planlegge samfunnet vårt ut frå dette?

utropsteikn illustrasjon.png

Framleis problem med sentralbordet - vi forsøker å hjelpe dei som ringer inn så godt som mogleg, vonar Telenor raskt finn ei løysing.

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering