Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart
Kommunevåpen liten

Med heimel i plan- og bygningslova §11-14 vedtok Planutvalet (formannskapet) i Selje kommune i møte 25.01.17 å legge forslag til kommuneplanen sin  arealdel for 2017-2029 ut til 2. gangs høyring og  offentleg ettersyn.

Selje kommune sine foreløpige tall viser et meget godt regnskapsmessig resultat i 2016. Regnskapet viser et overskudd på hele 12,4 millioner kroner.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering