Hildegunn Ervik1.jpg

Hildegunn Ervik frå økonomiavdelinga er fredagspraten. I desse dagar gledar ho seg til å betale ut gode skatt til innbyggjarar!  

vegkart leikanger.JPG

Har du forslag til namn på vegar, kulturverdiar og lokale stadnamn som høver seg for dei offisielle vegadressene i kommunen? I artikkelen ligg det ved kart over bygdene, der vegar som skal få offiselle namn er merka med tal.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering