Publisert 21.05.2019
Selja Kloster - solnedgang

Varsel om offentleg ettersyn av forslag til kommunedelplan for kulturarven i Selje kommune 2019-2029.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering