Selje helsestasjon

Opningstider tysdag, torsdag og fredag mellom 09.00-14.30

Tlf: 979 904 78 
 

Kaprifol 1 - Klikk for stort bilete Helsestasjonen held til i same bygget som legekontoret i Selje

Helsestasjonen er ein gratis tjeneste som utøver planmessig helsefremmande og førebyggande helsearbeid mot barn i alderen 0-5 år innenfor temaer som omhandler fysisk og psykisk helse i tillegg til sosiale forhold. Helsestasjonen er eit lavterskel tilbud som skal være tilgjengeleg til støtte og veiledning for foreldre og barn.

Det helsefremmande og førebyggande arbeidet omfatter:
-Helseopplysning
-Veiledning
-Helseundersøkelse og vaksinasjon
-Oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov
-Oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte

På helsestasjonen kan du låne/leige
-Elektrisk brystpumpe
-Enuresealarm ved sengevæting
-Informasjonsmateriell, aktuelle DVD og bøker i.f.t amming, svangerskap, foreldrerolla m.m

God Start på Nordfjord  sjukehus kan kontaktast ved behov, dei har også ammepoliklinikk

Tlf: 57 86 42 00 (heile døgnet)

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering