Publisert 15.01.2018
Logo_STAD_2020.jpg

Eit første utkast til ein felles omstillingsavtale for dei tilsette i Eid og Selje kommunar. Denne avtalen er sendt ut til alle tilsette med høyringsfrist 5. februar.

Utkast til omstillingsavtale (PDF, 793 kB).

Publisert 04.01.2018

Kommunestyret vedtok i haust at det skal tildelast offisielle vegadresser i heile kommunen. Har du forslag til namn på vegar, kulturverdiar og lokale stadnamn som høver seg for dei offisielle vegadressene i kommunen?

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering