Publisert 09.10.2017
kabel.jpg

I 2014 etablerte staten ei ny tilskotsordning for breibandsutbygging, administrert gjennom Nkom (Norsk kommunikasjonsmyndighet) og Fylkeskommunen. Ordninga skal medverke til å sikre eit godt breibandtilbod til områder det ikkje er lønsamt å byggje ut på kommersielle vilkår.  

Publisert 09.10.2017
Hoddevik.jpg

Formannskapet i Selje har den 28.09.2017 i sak FS 072/17 godkjend at framlegg til kommunal trafikktryggingsplan vert sendt ut på høyring og skal leggjast ut til offentleg ettersyn.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering