Publisert 06.09.2017

Med dette vert det varsla om oppstart med reguleringsendring samsvar med Plan- og Bygningslova § 12.8. for eigedomane 56/244 56/273 og 56/109 i Selje.

 

Publisert 11.07.2017
Illustrasjon kulturminneåret

Formannskapet i Selje vedtok 15. juni 2017 varsel om oppstart av planarbeid, samt utlegging av planprogram til offentleg ettersyn, for Kulturminneplan Selje kommune. 
Innspel og fråsegner kan sendast til Selje kommune, 6740 SELJE.

Frist for uttale 10. august 2017.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering