Lokal høyring - NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft på land

Sjå fristar for innspel: 

Selje kommune skal gje uttale til NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi ønskjer at alle interesserte, både organisasjonar, næringsliv og privatpersonar skal få gje innspel til høyringa før kommunen utarbeider sin uttale. Link til høyringa finn de her.

Vi ber om at innspel vert sendt post@selje.kommune.no innan 12.09.2019, eller Selje kommune, kommunehuset, 6740 Selje.

Innspel kan også sendast direkte til Olje og energidepartementet. Departementet sin høyringsfrist er 01.10.2019. Her finn du digitalt skjema for høyringssvar til departementet.

 

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering