Dalsbøvatnet insta.PNG

Ethos Invest AS har søkt om løyve til å drive taredyrking i eit område på 48 da i Vetrhusstranda i Selje. Området er avsett til akvakultur i kommuneplanen. Søknaden med vedlegg og brev frå nærings- og fiskeridepartementet finner du i denne artikkelen fram til 15.mai.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering