Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Selje kommune kommuneplan - samfunnsdelen 2015 - 2027

Vestkapp 1 - Klikk for stort bilete  Selje formannskap gjorde i sak 107/14 vedtak om å leggje Framlegg til Selje kommune sin kommuneplan - samfunnsdelen ut på høyring i medhald av plan- og bygningslova § 11-13

Høyringsfrist er 31.01.2015

Møtebok F-sak 107/14 Kommuneplan 2015 - 2027 - Samfunnsdel - offentleg ettersyn (PDF, 122 kB)

Plandokument (PDF, 2 MB)

Formannskapet i Selje kommune vedtok i møte 11. desember 2014, F-sak107/14, med heimel i plan- og bygningslova §11-14, å legge framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2027 ut til offentleg ettersyn og høyring.

Kommuneplanen sin samfunnsdel vil vere eit overordna styringsdokument for Selje kommune dei kommande åra. Vi oppmodar difor alle som har meining om dette viktige dokumentet, å komme med ein uttale til planframlegget.

Planframlegget er basert i stor grad på innspela frå folkemøta. Vi ynskjer no at nye innspel kan bidra til meir spissing i kva retning vi skal utvikle kommunen.

Frist for å kome med uttale til planframlegget er sett til 31. januar 2015. Uttale skal merkast med: «Uttale til framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2027» og sendast til Selje kommune, 6740 Selje eller på e-post til post@selje.kommune.no. 

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 16.02.2015
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering