Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Foreldrerettleiing - Ein god barndom varer heile livet

Fot rosa.jpg - Klikk for stort bilete  Å ta vare på barna våre er ei felles oppgåve. Eit barn er totalt avhengig av foreldra sine for å vekse opp. Foreldra har rett og plikt til å gje barnet omsorg og ein god oppvekst. Barna er samfunnet si framtid. Samfunnet må difor støtte foreldra og arbeide for gode vilkår for foreldrerolla i eit stadig meir hektisk samfunn. Eit klokt samfunn investerer i barna sine. Ein god barndom varer heile livet. Kommunane Selje, Vågsøy og Eid er no i gong med prosjektet "Foreldrerettleiing - Ein god barndom varer heile livet".

Gjennom prosjektet skal kvar kommune utvikle eit tverrfageleg system for foreldrerettleiing som går frå før fødsel og gjennom heile oppveksten. Formålet er å motivere, engasjere og støtte foreldra i rollen deira. Tenestene som rettar seg mot foreldre skal sjå på korleis dei betre kan samarbeide for å auke si evne til å sjå foreldre og barn sine behov på eit tidleg tidspunkt.

Ein vil i fyrste omgang kommunevis samlast i tverrfaglige ressursgrupper for å sjå korleis ein arbeider i høve til foreldrerettleiing. Ein vil invitere brukergrupper til å dele sin erfaringar som foreldre til innspel i arbeidet. Saman skal ein mellom anna sjå korleis ein kan få til eit tettare dialog mellom foreldre og dei ulike tenestene som gjeld barnet.

Prosjektet er ein del av Sjumilssteget, ei satsing som skal sikre at barna sine rettar etter FN si barnekonvensjon. Kommunane har fått tildelt fornyingsmidlar til å gjennomføre prosjektet. Helsesøster Helga Iversen Skartveit er tilsett i stillinga som prosjektleiar i 50% stilling. Rådgjevar for skule i Vågsøy Torill Furnes Myhre er tilsett som prosjektmedarbeidar i 20%, rådgjevar i skule og barnehage Anne-Grete Eikås frå Eid i 20% og leiande helsesøster i Selje Toril Sande i 10% stilling. Desse utgjer prosjektgruppa saman med fleire tilsette i kommunane.

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 03.07.2015
Publisert 17.06.2016
Bilde barnehage sjumilssteget.jpg

Fredag 10.juni markerte kommuane i Sjumilssteget oppstart for foreldrerettleiingsprosjektet «Snakke saman – vere saman». Inviterte frå alle kommunane stilte opp og bidrog til god stemning.

Publisert 10.06.2016
God_omsorg_Med_ramme_og_utan_tekst.png

Snakke saman - vere saman

Barna er vår viktigaste ressurs, og foreldra er deira viktigaste støttespelarar. Sjumilssteget er eit interkommunalt prosjekt som har pågått i Selje, Vågsøy og Eid sidan 2014.

 

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering