Sjumilssteget - "Snakke saman - vere saman"

Fot rosa.jpg - Klikk for stort bilete

Sjumilssteget er ei nasjonal satsing som skal ivareta barn sine rettar etter Barnekonvensjonen. Gjennom Sjumilsstegssatsinga vil kommunane Selje, Vågsøy og Eid fremje barn sin rett til god omsorg.

Foreldra er dei viktigaste personane for barna sine. Sjumilssteget set difor fokus på kva som gjev foreldre meistring, styrke og engasjement i foreldrerolla. Sjumilssteget varar gjennom heile oppveksten, frå svangerskapet og til og med 10. klasse.

Sist endra 13.10.2017
Publisert 17.06.2016
Bilde barnehage sjumilssteget.jpg

Fredag 10.juni markerte kommuane i Sjumilssteget oppstart for foreldrerettleiingsprosjektet «Snakke saman – vere saman». Inviterte frå alle kommunane stilte opp og bidrog til god stemning.

Publisert 10.06.2016
God_omsorg_Med_ramme_og_utan_tekst.png

Snakke saman - vere saman

Barna er vår viktigaste ressurs, og foreldra er deira viktigaste støttespelarar. Sjumilssteget er eit interkommunalt prosjekt som har pågått i Selje, Vågsøy og Eid sidan 2014.

 

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering