Publisert 02.07.2019
strømkabel.jpg

Fiberutbygging i kommunane skjer i hovudsak på to måtar. 1. Kommersielle leverandørar bygger ut for eiga rekning utan tilskot og 2. Bygging med tilskot. Alle andre plassar i kommunen.

Publisert 16.11.2018
Fiberutbygging.png

Sjå vedlagt fil for oppdatert status for breibandsutbygging i Selje kommune

Statusoversikt breiband - Selje kommune (PDF, 304 kB)

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering