Brannvernet

Brannbil 2 - Klikk for stort bilete Varsling av brann skal meldast på telefon 110.

Selje brann og redning er bemanna av deltidsmannskap og vert administrert av brannsjefen.
Brannvernet er den etaten som rykkjer ut til alle tider på døgnet når alarmen går.


Brannsjef Geir Petter Hatlenes 979 90 434 / geir.hatlenes@selje.kommune.no

Brannbil 1 - Klikk for stort bilete Brannvernet har ansvaret for fylgjande oppgåver etter Brann og eksplosjonvernlova:

- Innformasjon og motivasjon innan brann og førebygging.

- Brannforebyggande tilsyn.

- Ulykkeførebyggande oppgåver med farleg stoff og gods.

- Førebygging og beredskapsmessige oppgåver i krig.

- Innsatsstyrke ved brann og akutt forureining.

- Innsatsstyrke ved andre akutte ulykker.

- Syte for feiing og tilsyn av fyringsanlegg. 

Brannvernet deltek årleg med førebyggande arbeid i skular og på institusjoner. 

Selje brann og redning har i dag fylgjande stasjoner, mannskap og bilar:

Selje stasjon:
Mannskap 10 stk. Bilar 2stk.

Stadlandet stasjon:
Mannskap 8 stk. Bilar 2stk.

Selje brann og redning har etablert to hjertestartergrupper, ei i Selje og ei på Stadlandet.

Publisert av Geir Petter Hatlenes. Ansvarleg Svein Barmen. Sist endra 26.03.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering