Veglys

Veglys - nytt eller reparasjon?

Søknad om oppsetting evt. overtaking av veglys langs kommunale vegar eller reparasjon av slike skal sendast/meldast til kommunalteknisk avdeling.
Kontakt: Tenesteleiar tlf 57 85 85 00

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 02.05.2017
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering