Bustader og tomter

Selje kommune ynskjer at alle innbyggjarane skal ha ein god stad å bu. Kommunen vil hjelpe til så godt ein maktar for at vi skal få dette til.

Den enkle mellombelse løysinga er å leige bustad. Her finn du oversikt over kommunale utleigebustader.

Viss du ynskjer å byggje hus på ferdig regulert tomt, er her ein oversikt over kommunale bustadfelt med ledige tomter.

Viss du ynskjer å byggje på ikkje regulert område, må du ta kontakt med kommunen for råd og rettleiing. Dette kan vere ein omstendeleg prosess, og det er viktig at den vert starta i rett ende.

Kontaktinformasjon: telefon 578 58500 epost post@selje.kommune.no

Avtal time med sakshandsamar.

Kommunen ynskjer deg velkomen som innbyggjar.

Publisert av Systembruker. Sist endra 10.06.2016
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering