Tomter

GENERELL INFORMASJON

Selje kommune har ledige tomter på ulike stader i kommunen. Ønskjer du å søkje om kjøp av tomt brukar du søknadsskjema for tildeling av tomt i kommunale bustadfelt (PDF, 80 kB). Skjema kan sendast til post@selje.kommune.no eller leverast/sendast til Selje kommune, Eigedomsavdelinga, 6740 Selje.


Viss du ynskjer å byggje, så hjelper vi så godt vi kan for at du skal få det til. Ta kontakt med kommunen for råd og rettleiing. tlf 578 58500 (Servicekontoret) eller post@selje.kommune.no.

LEDIGE TOMTER

Kartet er nummerert for å vise kor dei ulike bustadfelta er plassert i kommunen. Trykk på kartet for å få opp ein større versjon.

Oversiktskart bustadfelt - Klikk for stort bilete Trykk på det aktuelle feltet for meir informasjon om kva tomter som er ledige.

1 Bustadfelt Flatraket

2 Bustadfelt Flatraket II

3 Bustadfelt Kjøde

4 Bustadfelt Krakereid (Selje)

5 Bustadfelt Djupedalen (Selje)

6 Bustadfelt Stave (Stadlandet)

Bustadfelt Grøneveita (Stadlandet) Privat bustadfelt

 

PRISAR

For prisar vises til gebyrheftet. I tillegg til pris for tomtetekniske anlegg, fast vegdekke og tomtegrunn, kjem også kostnadar med tinglysing-/oppmålingsgebyr samt tilknytningsgebyr for vatn og kloakk. For alle prisar gjeld at dei skal indeksregulerast pr. 1.1. kvart år. Nærare opplysningar, skjema, kart og fullstendige prisar får ein ved å vende seg til eigedomsavdelinga/servicekontoret i kommunen.
 

Publisert 15.06.2016
Krakereid bustadfelt - Oversiktsbilde

Bustadfelt Krakereid ligg nær Selje sentrum. Feltet ligg i tilknyting til bustadfelt på Reset og bebyggelse i Krakereid. Det kommunale feltet er fyrste byggesteg av eit større felt som er under utbygging (av privat aktør). Fyrste byggesteg var ferdig tilrettelagt i 2001.

 

I Krakereid bustadfelt (1. byggjesteg) er det totalt 19 tomter. Av disse er det i dag 8 ledige tomter, sjå blå markering på kartet under.

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering