Publisert 13.06.2016
Flatraket bustadfelt - Ledige tomter

Bustadfeltet på Flatraket ligg fint plassert omlag midt i bygda ovanfor gjennomfartsvegen. Feltet er det nyast i Selje kommune og var ferdig tilrettelagt i 2003.

 

I Flatraket bustadfelt er det totalt 27 tomter. Av disse er det i dag 19 ledige tomter, sjå blå markering på kartet under. 
 

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering