Den kulturelle skulesekken (DKS)

Borna - Klikk for stort bileteBorna Helle Frogner Alle elevar i Selje kommune får kunst og kultur opplevelsar gjennom Den Kulturelle
Skulesekken frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Selje kommune har også ein lokalplan som sikrar elevar i kommunen med å få oppleve og bli kjend med lokal kulturhistorie.
Og ikkje minst er det ein god muligheit å få bli kjent med andre elevar i kommunen.
Alle opplegg i den lokale planen legg opp til at dei ulike klassetrinna frå dei 4 skulekrinsane reiser ilag på dei utvalde standane.
Vil du vete meir om DKS og sjå kva som er programmet for din skule? klikk her


Her kan du sjå og lese i den lokale planen.  (PDF, 286 kB) 

Den lokale DKS planen er utarbeidd av Selje kulturforum.
Selje kulturforum består av kulturkontakte på alle fire skuane, barnehage og
bibliotek representant.    - Klikk for stort bilete

Faste opplegg i den lokaleplanen:

- 10. trinnet skal besøke Opera Nordfjord
- 9.trinnet skal besøke og lære meir om Krigsminner på Hovden
- 7.trinnet skal besøke og lære meir om Selja,klosteret  og St.Sunniva
- 4.trinnet skal besøke kvernhus i Nordpollen

Biblioteket skal arrangere eit spennande opplegg i biblioteklokalet.
Barnehagane skal arrangere kommunesenter/sentrums vandring for førskulegruppa.
 

Publisert av Maria Helgesen. Sist endra 30.10.2013
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering