Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart
Publisert 17.12.2014
Kaprifolium

 Formannskapet gjorde i vedtak sak 108/14 vedtak om å leggje framlegg til helse- og omsorgsplan for perioden 2015 - 2021 ut på høyring.

Høyringsfristen er sett til 31.01.2015

Sak F 108/14 Kommunedelplan - Helse og omsorgsplan 2015 - 2021 - Offentleg ettersyn (PDF, 98 kB)

                             Plandokument (PDF, 2 MB)

Publisert 17.12.2014
Vestkapp 1

 Selje formannskap gjorde i sak 107/14 vedtak om å leggje Framlegg til Selje kommune sin kommuneplan - samfunnsdelen ut på høyring i medhald av plan- og bygningslova § 11-13

Høyringsfrist er 31.01.2015

Møtebok F-sak 107/14 Kommuneplan 2015 - 2027 - Samfunnsdel - offentleg ettersyn (PDF, 122 kB)

Plandokument (PDF, 2 MB)

Publisert 04.12.2014
Vestkapp 1

Selje kommunestyre har i sak 013/12 gjort vedtak om Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2012 - 2016.
Les planen her (PDF, 337 kB)

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering