NæringsarealKommunalsjef Merete Nerland er Selje kommune sin
kontaktperson for tilrettelegging, marknadsføring,
sal og utleie av kommunalt næringsareal i kommunen.

Kontaktinformasjon:
merete.nerland@selje.kommune.no / 979 90 440

Selje kommune har i kommunalplanen sin arealdel
eller avsett området for næring fleire stadar i kommunen.

Selje kommune ved plan- og utviklingsavdelinga har ansvaret
for dei kommunale arealplanane. Du kan ta kontakt med avdelinga vår
om du ynskjer nærmare informasjon om arealplanane våre.
Meir informasjon om arealdel finn du ellers i kommuneplanen og i reguleringsplanen.

Sist endra 18.04.2018

Relaterte ressursar

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering