Ungdomsrådet i Selje kommune

Ungdomsrådet skal handle på vegne av dei unge sin kvardag og ta diverse saker vidare til politikarane i kommunestyret. Det er eit organ som òg bidrar til kulturarrangement og tilbod for ungdommane i kommunen vår. Rådet består av ungdomar frå skulane våre og har møte ca. 4-5 gongar i løpet av eit skuleår.

Ungdomsrådet 2018-2019 (PDF, 158 kB)

Ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og fjordane

Fylkestinget for ungdom

 

Diverse nyttige dokument:

Forventningar og roller til representantar i ungdomsrådet (PDF, 109 kB)

Vedtektene til ungdomsrådet i Selje (PDF, 71 kB)
 

Du vil kunne finne alle møtebøker og saker til ungdomsrådet her

Døme på saker som ungdomsrådet i Selje har hatt:

  • Sleppet (ungdomsarrangement)
  • Lokale transportmidlar
  • Samarbeidssaker med andre ungdomsråd i Nordfjord
  • MOT
  • Fylkestinget for ungdom

Alle i ungdomsrådet kan ta opp saker til behandling. Dette kan vere saker frå elevrådet og/eller andre saker som er aktuelle.

Publisert av Kristine Leivdal Leikanger. Sist endra 22.10.2018
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering