Ekstra søkerrunde for 2013.

Informasjon om kven som kan søkje og kva prosjekt ein kan søkje på finn du i Strategiplan for spesielle miljøtiltak i landbruket. (PDF, 2 MB) Meir informasjon om rapportar og grunnlagsmateriale finn du her.

Søknadsskjema finn du her.

Søknadsfrist 14.oktober 2013.

NB: Miljøplan trinn 2 og kart over tiltaket skal leggast ved søknaden.

 Les møteboka frå Kommunestyret her.

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering