Turistinformasjon

Ledig sommarjobb som turistvert ved Selje turistinformasjon i juli månad. Stillinga er 50% i vaktordning.

For meir informasjon ta kontakt på tlf: 57856606/ 91731806. 

Søknaden sendast elektronisk.

Søknadsfrist 26.04.2013 (Saksnr 13/311)

Det er frå 15. april til 15.september forbod mot å gjere opp eld i nærleiken av skog og mark utan løyve frå kommunen. Sjå vedlegg for meir informasjon (PDF, 25 kB)

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering