vegkart leikanger.JPG

Har du forslag til namn på vegar, kulturverdiar og lokale stadnamn som høver seg for dei offisielle vegadressene i kommunen? I artikkelen ligg det ved kart over bygdene, der vegar som skal få offiselle namn er merka med tal.

Sportsperson.jpg

Det er tid for rullering/endring av handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Alle som ønskjer å søkje om spelemidlar, må ha anlegget liggande i handlingsprogrammet i denne delplanen.

Frist for innspel er 20. august 2018  

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering