hammer-719066_960_720.jpg

Det var møte i administrasjonsutvalet og formannskapet 28.11.18.

Her kan du lese møtebøkene: 

Administrasjonsutvalet

Formannskapet

 

Selje

Selje kommune- Framlegg til årsbudsjett 2019
Selje formannskap sitt framlegg til budsjett for Selje kommune 2019 vert frå 30.11.2018 – 12.12.2018 lagt ut til alminneleg ettersyn på Selje kommunehus, servicekontoret, jf. kommunelova  § 45, 3.

Selje kommune - Framlegg til økonomiplan 2019-2022
Selje formannskap sitt framlegg til økonomiplan for Selje kommune 2019-2022 vert frå 30.11.2018 – 12.12.2018  lagt ut til alminneleg ettersyn på Selje kommunehus, servicekontoret, jf. kommunelova § 44 ,7.

Selje kommune – Varsel om endring i kommunale gebyr og betalingssatsar frå 01.01.2019
Selje kommunestyre skal i samband med budsjettbehandlinga for 2019 vedta satsar for kommunale gebyr m.v frå 01.01.2019. Formannskapet si tilråding ligg føre saman med framlegg til budsjett.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering