Leikanger sentrum - detaljregulering.png

Formålet med planarbeidet er å sikre god framtidig arealbruk i Leikanger sentrum med omsyn til bustad, næring, trafikktryggleik og universell utforming, tilgang til ulike anlegg, areal til nye aktivitetar, parkeringsløysning, busstopp og tilrettelegging av uteområdeog møteplassar.

Frist for innspel til oppstart er 1. juni 2019.
 

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering