I medhald av Plan- og bygningsloven § 12-12, har Selje kommunestyre i møte 16.12.2013, sak 073/13,vedteke reguleringsplan for Rundereim hytteområde med tilhøyrande føresegner.

1. Rapport (PDF, 5 MB)

2. Føresegn (PDF, 100 kB)

3. Kart (PDF, 258 kB)

 

 

 

Byggsak

I medhald av Plan- og bygningsloven § 12-12 , har Selje kommunestyre i møte 11.11.2013 i sak KS 062/13,vedteke reguleringsplan for 05/80 Skogen med tilhøyrande føresegner.

 

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering