Hjort

Møte 28.11.2013 kl 20.00 på Furebuda, Stadlandet.

Møtet er første møte i den nye hjorteprosjektet "Forvaltning av hjortebestand 2013-2017" i regi av utmarksavdelinga til Sogn og Fjordane skogeigarlag og Vestskog.

Det blir eit informasjons- og arbeidsmøte med fokus på hjorten sin områdebruk her hjå oss.

Foredragshaldar er Ole Runar Aabrekk, for utmarksavdelinga Sogn og Fjordane skogeigarlag.

Vel møtt!

 Møteboka kan lesast her.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering