Kystverket.logo

Kystverket reparerer no skadane etter orkanen Dagmar. Framdriftsplan for reparasjonane finn du her (PDF, 72 kB)

hender

Har du fått ei demensdiagnose, eller er du pårørande til ein dement?

Selje kommune vil iløpet av hausten starte opp med eit dagtilbod til heimebuande demente.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering