Møtebok

Her kan du lese møteboka frå møte i Formannskapet.

Nordfjordrådet arrangerte til konferanse på Gloppen Hotel 6. Februar 2012

Tema: Kompetanse og Rekruttering

Konferansevert: Hans Jakob Reite

Presentasjonane på konferansen

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering