hammer-719066_960_720.jpg

Det er møte i råd for eldre og funksjonshemma den 23. september 2019 kl. 14.00

Møtestad er Selje kommunehus 3.etg.

Her kan du lese innkalling og saker 

strømkabel.jpg

Gatelysa på Stadlandet vert mellombels utkobla grunna vedlikehald.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering