annonse spelemidlar 2020.jpg

Har laget eller organisasjonen din tenkt å søkje om spelemidlar?

Frist 01.11.19


1. Send inn søknad om spelemidlar
2. Innspel til handlingsprogrammet

Under finn de viktig informasjon om spelemiddelsøknad og handlingsprogram i plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Kulturnatt logo.JPG

Her kan du lese kva som skjer rundt omkring i Selje kommune og i Eid på Kulturrnatta 2019.
På kulturnatta kan du også sjå etter orange ballongar som betyr kulturnatt arrangement i Selje kommune. Lilla ballongar på Eid.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering