piano undervisning.jpg

Frå og med skuleåret 2019-2020 er kulturskulen i Selje kommune organisert saman med kulturskulen i Eid kommune.
 

Fylkeskommunen inviterer deg som brukar buss, båt og ferje i Sogn og Fjordane til å føreslå betringar i rutetilbodet.

Frist for innspel 1. august.

Send innspel om betring til Selje kommune: post@selje.kommune.no

 

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering