illustrasjon kart.png

Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken 9. mai 2017 av kommunestyret. Her finn du informasjon om arbeidet som er gjort i etterkant med motsegner til arealdelen.

lege.jpg

Ope for akutthjelp:

Torsdag 27. desember: 09.00 - 15.00
Fredag 28. desember:   09.00 - 15.00

Ring 116 117 for akutthjelp og 113 for livstruande hjelp.

Nordfjord legevakt har døgnope kvar dag. 

Ordinær timebestilling og henvedelsar opnar igjen frå kl 09.00 onsdag 2. januar, tlf 578 56 106.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering