sjø bilde.jpg

MOWI AS søkjer om løyve til å utvide anlegget med ei ny rekke mot vest. Lokaliteten har i dag eit løyve på 4680 tonn MTB (maksimal tillaten biomasse).

Eventuelle merknadar sendast til post@selje.kommune.no innan 10. juni 2019.

Saksdokumenta kan du lese i denne artikkelen eller på sak 17/624 i postlista.

 

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering