Landbruk

Kontaktperson: Kristian Nave
Telefon: 57858500 / kristian.nave@selje.kommnue.no

Kontoret som handsamar landbrukssaker finn du på kommunehuset.

Forvaltning, rådgjeving og innovasjonsarbeid innan landbruk. Publikumskontakt, rettleiing og handsaming av støtte- og tilskotsordningar t.d. produksjonstillegg, avløysing under sjukdom, SMIL og BU. Arealforvaltning m.o.t. jord- og konsesjonslov – rettleiing m.o.t. bu- og driveplikt på gardsbruk i kommunen.

Sist endra 10.09.2018

Relaterte ressursar

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering