Turtips
Publisert 01.09.2013

Riksantikvaren har i 2013 løyvd midlar til utvikling av delar av Kystpilegrimsleia. Gjennom verdiskapingsprogrammet på kulturminnesektoren ber Riksantikvaren Selje kommune om å initiere utvikling av dei delane av leia som fører til Selja. Det skal gjennom dette tiltaket arbeidast med tilrettelegging for prøvevandringar i sesongen 2014. Arbeidet skal gjerast i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og den kystomfemnande Kystpilegrimsarbeidet (Stavanger  -- Trondheim).

 

Selja er ein viktig stad på Kystpilegrimsleia Stavanger  -- Trondheim, og er eit sjølvstendig pilegrimsmål. Det er difor nærast sjølvsagt at Selje/Selja blir staden for eit regionalt kystpilegrimssenter -- noko som også får brei støtte. Dette er også i tråd med det interimstyret for kloster- og pilegrimssenter i Selje konkluderer med i sluttrapporten . Det skal tilsettast ein prosjektmedarbeidar som vinteren 2013- 2014 skal arbeide med m.a. dette tiltaket.

Sjå utlysing av stillinga her

Publisert 25.07.2012
1

Nokre glimt frå aktiviteten knytt til Seljumannamesse. Sjå også oppslaget til Riksantikvaren (annan stad på sida)

Bilda er tekne av Torkjell Djupedal og Helga Odden Reksnes

Publisert 18.07.2012
klosteret 06d

Selje kloster i Sogn og Fjordane er eitt av dei eldste og mest komplette klostra i Noreg. Klosteret sitt fine tårn er no ferdig restaurert. Dette vart markert under årets Seljumannamesse søndag 8.juli. Over 200 besøkande feira markeringa og messa i lett sommerregn, saman medmiljøvernminister Bård Vegar Solhjell og riksantikvar Jørn Holme.

Vi syner til omtale på Riksantikvaren sine eigne sider

Riksantikvaren har også lagt ut ei nettutstilling

Publisert 20.01.2012
Verdiskapings-sirkel

Riksantikvaren kjem no med ei ny runde i verdiskapingsprogrammet på kulturminnesektoren. Kvart fylke blir bede om å komme med 1-2 prosjekt som kan bli med i den nye runden der det gjeld å lage god verdiskaping med utgangspunkt i kulturminne.

Selje kommune sender ei prosjektskisse til Riksantikvaren der utgangspunktet er Selje kloster- og helgenanlegg på øya Selja -- og kommunestyret sitt vedtak om å starte arbeidet med eit kloster- og pilegrimssenter i Selje.

Vi kjem attende med meir informasjon etter kvart.

Vi legg ved ei utdjuping av dei første delprosjekta (PDF, 191 kB) i verdiskapingsskissa, og sjølve det politiske vedtaket (PDF, 56 kB).

 

TURISTINFORMASJONEN

Kontaktinformasjon

Opplev Selje
Sunnivahuset Kommunehuset
6740 Selje
E-post : turistinfo@selje.kommune.no
Telefon
: 40446011

Faks
: 57858501

Galleri

Fotograf: Marit Refvik
Fjelltur
Marit Refvik
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering