Publisert 06.06.2014
Opptur.jpg

4. juni vart den nye Opptur-boka til Selja Forlag lansert ombord i veteranbåten M/S Nybakk ved kai i Måløy.

 

 

 

Publisert 04.04.2014
Selja.jpg

Han får mange til å rette blikket mot Selja 

Publisert 01.09.2013

Riksantikvaren har i 2013 løyvd midlar til utvikling av delar av Kystpilegrimsleia. Gjennom verdiskapingsprogrammet på kulturminnesektoren ber Riksantikvaren Selje kommune om å initiere utvikling av dei delane av leia som fører til Selja. Det skal gjennom dette tiltaket arbeidast med tilrettelegging for prøvevandringar i sesongen 2014. Arbeidet skal gjerast i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og den kystomfemnande Kystpilegrimsarbeidet (Stavanger  -- Trondheim).

 

Selja er ein viktig stad på Kystpilegrimsleia Stavanger  -- Trondheim, og er eit sjølvstendig pilegrimsmål. Det er difor nærast sjølvsagt at Selje/Selja blir staden for eit regionalt kystpilegrimssenter -- noko som også får brei støtte. Dette er også i tråd med det interimstyret for kloster- og pilegrimssenter i Selje konkluderer med i sluttrapporten . Det skal tilsettast ein prosjektmedarbeidar som vinteren 2013- 2014 skal arbeide med m.a. dette tiltaket.

Sjå utlysing av stillinga her

Publisert 25.07.2012
1

Nokre glimt frå aktiviteten knytt til Seljumannamesse. Sjå også oppslaget til Riksantikvaren (annan stad på sida)

Bilda er tekne av Torkjell Djupedal og Helga Odden Reksnes

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering