Turtips
Publisert 23.12.2009
Klosteret

I 2005 vart det bestemt at Selje kloster- og helgenanlegg skulle inn i Riksantikvaren og Miljødepartementet sitt tiårige ruinprosjekt. Omfanget er basert på tilstandsrapport frå Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) og på lokalt utarbeidde vurderingar. Inneverande år har ei budsjettramme på nær tre millionar, der 2,5 mill. kjem frå eit samarbeidsprosjekt med Rksantikvaren ,og resten frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Selje kommune. Stikkord for arbeidet i 2009 er murkonservering, kulturlandskapsskjøtsel,  laserscanning og kulturminneregistrering.

Publisert 22.12.2009
Hoddevik

Regjeringa peikte i 2009 ut 20 utvalde kulturlandskap i jordbruket, som skal få ei særskild skjøtsel og forvaltning. Området Hoddevik - Liset på Stadlandet er eit av desse områda - særprega av kystgrender med gardslandskap og kystlynghei. Området inkluderer også Ytre og Indre Fure, Drage, Årdal og Skårbø. Dei utvalde landskapa vil fungere som nasjonale referanseområde og utstillingsvindauge for særprega, representativ og verdifull natur og kulturhistorie knytt til jordbruket i Noreg. Forvaltning og skjøtsel av områda skal baserast på frivillig deltaking der staten inngår avtale med interesserte gardbrukarar og grunneigarar om tilskot til utføring av viktig skjøtselsarbeid. Her finner du brosjyre (PDF, 2 MB) om Utvalde kulturlandskap i jordbruket. 

 

TURISTINFORMASJONEN

Kontaktinformasjon

Opplev Selje
Sunnivahuset Kommunehuset
6740 Selje
E-post : turistinfo@selje.kommune.no
Telefon
: 40446011

Faks
: 57858501

Galleri

Fotograf: B. Fløde
Ordføraren på Sunniva-utstillinga
B. Fløde
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering