Skulane i Selje

I Selje kommune har vi tre skular og kommuna har ansvaret for grunnskuleopplæringa.

Kommunalsjef for oppvekst:
Harald Sivertsen  
578 58 500 / harald.sivertsen@eid.kommune.no

 

Flatraket skule 1 til 7-trinn

Selje skule 1 til 10-trinn

Stadlandet skule 1 til 10-trinn

Relaterte ressursar

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering