Publisert 14.11.2019

Forslag til planstrategi for Stad kommune er no lagt ut offentleg på Stad2020. 

Formålet med planstrategien er å ta stilling til kva planar vi skal ha i Stad kommune. I forslaget til planstrategi er det lagt opp til å utarbeide kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel.

Publisert 16.10.2019
Illustrasjonsfoto adresseprosjekt JWL.jpg

I samband med adressering i Selje kommune har Kartverket reist namnesak for nokre stadnamn for å få avklart rett skrivemåte for offentleg bruk. Kartverket sender med dette saka på lokal høyring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. Etter forskrift om stadnamn § 8 siste ledd er det i tillegg til primærnamnet reist sak på avleidde namneformer.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering