Publisert 21.12.2018
detaljregulering - reset.JPG

Kommunestyret vedtok i sak 107/18, 12.12.2018, detaljregulering for gbnr. 56/90,235, deler av Reset. Her finn du informasjon og saksdokument for detaljreguleringa for delar av Reset. Frist for klage på vedtak er 1. februar 2019.

 

Publisert 06.11.2018
Leikanger.jpg

Etter oppdrag for Selje kommune, utarbeider Nordplan i desse dagar ein stadanalyse for Leikanger. I arbeidet ønskjer Nordplan informasjon, innspel og forslag frå innbyggarane. 
 

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering