Publisert 04.03.2019
Tomt 6, 7, 8 og 9

Formannskapet i Selje kommune har i sak 025/19 gjort vedtak om å legge namnenemnda sitt forslag til inndeling av vegparseller og forslag til namn på vegparsellane ut til høyring. 

Publisert 03.01.2019
illustrasjon kart.png

Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken 9. mai 2017 av kommunestyret. Her finn du informasjon om arbeidet som er gjort i etterkant med motsegner til arealdelen.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering