Publisert 17.04.2018
Dalsbøvatnet insta.PNG

Ethos Invest AS har søkt om løyve til å drive taredyrking i eit område på 48 da i Vetrhusstranda i Selje. Området er avsett til akvakultur i kommuneplanen. Søknaden med vedlegg og brev frå nærings- og fiskeridepartementet finner du i denne artikkelen fram til 15.mai.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering