Publisert 21.05.2019
Selja Kloster - solnedgang

Varsel om offentleg ettersyn av forslag til kommunedelplan for kulturarven i Selje kommune 2019-2029.

Publisert 15.05.2019
Sjø.JPG

Varsel om oppstart og offentleg ettersyn av planprogram. Interkommunal arealplan for sjøområda i Selje og Eid - varsel om oppstart og offentleg ettersyn av forslag til planprogram. Selje formannskap vedtok i møte 27. mars 2019, F-sak 032/19, å starte opp arbeidet med interkommunal arealplan for sjøområda i Selje og Eid og å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for meir næringsaktivitet i sjøområda, utan at dette kjem i konflikt med viktige naturområder, kulturminner, verneområder eller bruken av sjøområda som rekreasjon for fastbuande og besøkande.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering