Publisert 18.07.2018
Hjort.jpg

Framlegg til endring av kommnal føreskrift for fastsetjing av minsteareal og fellingskvote for hjort blei 6. juni lagt fram for formannskapet. Det ligg ute på høyring mellom 19. juni til 10. august. Merknad sendast til post@selje.kommune.no eller per post.
De finn dokumenta her

Publisert 06.07.2018
illustrasjonsfoto sang.jpg

Selje kommunestyre har satt av midlar som skal delast ut som driftstilskot til lag og organisasjonar som driv kulturarbeid i kommunen.
Søknaden sendast til post@selje.kommune.no innan 1. oktober 2018. Merk med referanse 18/437 - kulturmidlar 2018

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering