Publisert 06.11.2018
Leikanger.jpg

Etter oppdrag for Selje kommune, utarbeider Nordplan i desse dagar ein stadanalyse for Leikanger. I arbeidet ønskjer Nordplan informasjon, innspel og forslag frå innbyggarane. 
 

Publisert 18.10.2018
illustrasjon kart.png

Innspel til planprogrammet sendast til post@selje.kommune.no merka med ref. 18/469 innan 28. november. Føremålet med planen er å leggje til rette for utvikling av næringsareal i Hamreosen.
For meir informasjon om planprogrammet

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering