Publisert 19.03.2019
Leikanger.jpg

Alle stader har sin eigen karakter (særpreg og eigenart), forma av historia, naturen, kulturen og folket. I landskapet ligg mykje av identiteten og styrken til staden.

Det er høve til å kome med innspel til analysen t.o.m 23.04.2019 og den skal fastsetjast av formannskap og kommunestyre i mai. Saman med innspel frå folkemøte 18.03.2019, utgjer stadanalysen kunnskapsgrunnlaget for ny sentrumsplan for Leikanger. Innspel kan du sende til post@selje.kommune.no

Her kan du lese stadanalyse for Leikanger (PDF, 10 MB)

Publisert 04.03.2019
Tomt 6, 7, 8 og 9

Formannskapet i Selje kommune har i sak 025/19 gjort vedtak om å legge namnenemnda sitt forslag til inndeling av vegparseller og forslag til namn på vegparsellane ut til høyring. 

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering