Publisert 03.01.2019
illustrasjon kart.png

Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken 9. mai 2017 av kommunestyret. Her finn du informasjon om arbeidet som er gjort i etterkant med motsegner til arealdelen.

Publisert 21.12.2018
detaljregulering - reset.JPG

Kommunestyret vedtok i sak 107/18, 12.12.2018, detaljregulering for gbnr. 56/90,235, deler av Reset. Her finn du informasjon og saksdokument for detaljreguleringa for delar av Reset. Frist for klage på vedtak er 1. februar 2019.

 

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering