Publisert 06.07.2018
illustrasjon sprint.jpg

Kommunestyret set av 100 000 kroner frå disposisjonsfondet som skal gå til tilskot til lag og organisasjonar i kommunen. Søknadsfristen er 1. oktober 2018.

Publisert 25.06.2018
nerlid hyttegrend - reg.plan.JPG

Reguleringsplan for Nerlid hyttegrend vart vedteken av kommunestyret  den 22. mai 2018

For meir informasjon om reguleringsplanen

Vi bed om at innspel/merkandar blir sendt til post@selje.kommune.no eller per post innan 10. august.  

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering