Publisert 25.06.2018
nerlid hyttegrend - reg.plan.JPG

Reguleringsplan for Nerlid hyttegrend vart vedteken av kommunestyret  den 22. mai 2018

For meir informasjon om reguleringsplanen

Vi bed om at innspel/merkandar blir sendt til post@selje.kommune.no eller per post innan 10. august.  

Publisert 25.06.2018
illustrasjon kart.png

Reguleringsplan for Reed-tomta vert lagt ut til offentleg ettersyn av formannskapet i Selje kommune. Denne vart behandla i formannskapet den 6. juni 2018.
Høyringsperioden er endra i høve vedtaket til 19.juni -10. august 2018.
For meir informasjon om reguleringsendringa

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering