Publisert 22.12.2017
Hoddevik2.jpg

Kommunestyret i Selje vedtok i møtet 14. desember Plan for trafikktrygging, revisjon 2017, i sak 101/17.  Trafikktryggingsplanen gjeld heile det offentlege vegnettet i Selje kommune. Målet med planen er å fremje tiltak for eit tryggare trafikkbilete.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering