Publisert 07.05.2018
hammer-719066_960_720.jpg

Utkastet til strategisk næringsplan for Selje og Eid 2018-2022 (PDF, 2 MB)er no ute på høyring.
Har du innspel til strategidokumentet? Send det på e-post til post@selje.kommune.no.
Frist for å kome med innspel er 29.mai 2018.

Publisert 17.04.2018
Dalsbøvatnet insta.PNG

Ethos Invest AS har søkt om løyve til å drive taredyrking i eit område på 48 da i Vetrhusstranda i Selje. Området er avsett til akvakultur i kommuneplanen. Søknaden med vedlegg og brev frå nærings- og fiskeridepartementet finner du i denne artikkelen fram til 15.mai.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering