hammer-719066_960_720.jpg

Det er ekstraordinært møte i formannskapet 13. august kl. 12 på kommunehuset, 3. etasje.

Innkalling og saker finn du her

hammer-719066_960_720.jpg

Det er møte i råd for eldre og funksjonshemma 13. august 2019 på Selje kommunehus, 3. etasje.

Innkalling og saker finn du her

hammer-719066_960_720.jpg

 Det var møte i kommunestyret 20. juni

Møteboka finn du her

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering