Møtebok

Møteboka frå Kommunestyret sitt møte 27. april kan lesast her.

Møtebok

Møteboka frå møte i Formannskapet 9. mai kan lesast her.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering