Møtebok

Møteboka frå siste møtet kan lesast her.

Møtebok

Her kan møteboka frå Formannskapet sitt møte lesast.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering