Vaksenopplæring i Selje / Adult education in Selje

Vaksenopplæringa i Selje er open måndag til fredag kl. 08.30-14.05 i tråd med skuleruta. Vi har deltakarar i introduksjonsordning, og underviser i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Vi har også grunnskule for vaksne og spesialundervisning for vaksne.

Kontaktinformasjon:

Rektor Anita Eide - 979 90 405 - anita.eide@selje.kommune.no

Du søkjer vaksenopplæring ved å fylle ut «Søknadsskjema vaksenopplæring norsk». Skjema ligg her på sida, også i engelsk versjon. Send utfylt skjema til post@selje.kommune.no eller til Selje kommune v/ Vaksenopplæringa.

Ved ønskje om grunnskule for vaksne og spesialundervisning for vaksne:
Kontaktinformasjon:
Rektor Anita Eide  anita.eide@selje.kommune.no
Tlf 97 99 04 05

 

NORSKPRØVE HAUST 2019

Onsdag 4. desember

Frist for oppmelding: 15. november


SAMFUNNSKUNNSKAPSPRØVE HAUST 2019

Onsdag 11. desember

Frist for oppmelding: 22. november

 

Oppmøtestad begge prøver er Prestebakken 2. etg.

Du vil få brev 14 dagar før prøva med meir informasjon.
 

Send e-post med namn, fødselsdato og kva nivå du vil ta prøve på: (A1-A2, A2-B1, B1-B2) :

anita.eide@selje.kommune.no / 979 90 405

Informasjon om prøvene finn du òg på:

https://www.kompetansenorge.no

 

Søknadsskjema til vaksenopplæringa (DOCX, 35 kB)

Application form for adult education (DOCX, 36 kB)

Sist endra 16.10.2019

Relaterte ressursar

Teneste (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering