Vaksenopplæring i Selje / Adult education in Selje

Vaksenopplæringa i Selje er open måndag til fredag kl. 08.30-14.05 i tråd med skuleruta. Vi har deltakarar i introduksjonsordning, og underviser i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Vi har også grunnskule for vaksne og spesialundervisning for vaksne.

Kontaktinformasjon:

Rektor Anita Eide - 979 90 405 - anita.eide@selje.kommune.no

Du søkjer vaksenopplæring ved å fylle ut «Søknadsskjema vaksenopplæring norsk». Skjema ligg her på sida, også i engelsk versjon. Send utfylt skjema til post@selje.kommune.no eller til Selje kommune v/ Vaksenopplæringa.

Ved ønskje om grunnskule for vaksne og spesialundervisning for vaksne:
Kontaktinformasjon:
Rektor Anita Eide  anita.eide@selje.kommune.no
Tlf 97 99 04 05

NORSKPRØVE  SOMMAR 2019:
Tysdag 28. mai.
Frist for oppmelding er fredag 03. mai.
Du vil få brev 14 dagar før prøva med informasjon om dag, klokkeslett og stad.

SAMFUNNSKUNNSKAPSPRØVE  SOMMAR 2019
Onsdag 12. juni.
Frist for oppmelding er fredag 31. mai.
Du vil få brev 14 dagar før prøva med informasjon om dag, klokkeslett og stad.
 

Send e-post med namn, fødselsdato og kva nivå du vil ta prøve på: (A1-A2, A2-B1, B1-B2) :

anita.eide@selje.kommune.no / 979 90 405

Informasjon om prøvene finn du òg på:

https://www.kompetansenorge.no

 

Søknadsskjema til vaksenopplæringa (DOCX, 35 kB)

Application form for adult education (DOCX, 36 kB)

Sist endra 26.03.2019

Relaterte ressursar

Teneste (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering