Helse og omsorg

Kommunalsjef for helse og omsorg er Ragna Haaland.
ragna.haaland@selje.kommune.no eller telefon 906 01 218

Her finner du ei oversikt over helse og omsorg tenestene i Selje kommune:

Heimeteneste
 

Helseavdeling

  

Legeteneste

  

Seljetunet

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering