Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Ordføraren

Ordføraren er den fremste folkevalde representanten i kommunen og er kommunen sin juridiske person.

Selje kommune har ordførar i heil stilling og han har kontor på kommunehuset.

Ordføraren er møteleiar i formannskap/kommunestyre og skal sjå til at saker som vert lagt fram for behandling er forsvarleg utgreidde. Vidare har ordførar møte- og talerett i alle kommunale styre, nemder, råd og utval.

Det er val av ordførar kvart 4 år.

Stein Robert.jpg - Klikk for stort bilete

Stein Robert Osdal er valt til ordførar i perioden 2015-2019.

Ordføraren har ei eiga, ope Facebook-side, der han legg ut informasjon om små og store daglege gjeremål.

Kontaktinformasjon: stein.robert.osdal@selje.kommune.no / 417 64 312

Sist endra 22.03.2018

Skjemakategoriar

1. Barn og familie 5. Skjema helse og omsorgstenester
2. Søk på stilling 6. Skjema kultur
3. Skjema - landbruk 7. Sals- og skjenkeløyve
4. Skjema - tekniske tenester 8. Eksterne blankettarkiv

Logg inn


     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering