Brukerstyrt personleg assistent

Pleie og omsorg lyser med dette ut etter BPA assistentar for 2 brukarar.

Frå 01.06.2015 treng vi:

1 assistent 5 timar formiddag x 2 pr. veke i Stadlandet sone til voksen person.

1 assistent 2 timar formiddag x 5 pr. veke i Selje sone til voksen person.

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 22.05.2015

Søkjarar vert kalla inn til samtale.

Nærare opplysningar om arbeidsoppgåver kan rettast til Tenesteleiar Åshild Bruland tlf. 97990462.

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.

Send søknad elektronisk

Søknadsfrist 29.05.015 sak 15/321

 

 

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering