Bustadfelt på Flatraket (II)

Totalt 11 tomter
- ledige tomter

Bustadfelt på Flatraket (eldre felt) ligg øverst oppe i lia til venstre for Flatraket sentrum. Tomtene her har fin utsikt over bygda og havet.

Kommunestyret i Selje har vedteke prisreduksjon på kr. 25.000,- på tekniske anlegg (K.sak 29/96).

I tillegg til prisane kjem tinglysing-/oppmålingsgebyr og tilknytningsgebyr for vatn og kloakk.
For alle prisar gjeld at dei skal indeksregulerast pr. 01.01. kvart år.
Nærare opplysningar, skjema, kart og fullstendige prisar får ein ved å vende seg til servicekontoret i kommunen.

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering