Det nye kommunehuset er offisielt opna

I dag 22.mars 2012 vart det nye kommunehuset offisielt opna av Ordførar Ottar Nygård

Han kunne ynskje velkomen til eit nytt administrasjonsbygg som samlokaliserer heile administrasjonen i Selje kommune.
Ein er flytta inn i nye og tidsrette lokale i det Gamle skjortefabrikkbygget på Nabben. Det har vore ein hektisk og krevande periode å flytte samstundes som å halde drifta gåande. Alle har ytt sitt beste, og ein skal no vere godt rusta for å yte tenester til innbyggjarane

01 Samling framfor det nye kommunehuset 02 Ordførar Ottar Nygård ynskjer velkomen til det nye bygget 03 Gåve frå fotograf Lunde på Eid 04 Rådmannen Ynskjer velkomen 05 Bygdefolk og ambulanseteneste på plass 06 Organist Sigerland spelte ved opninga 07 Så var det kaffi og kaker 08 Ope hus for alle 09 Folket kosa seg 10 - og kunne gle seg saman med dei tilsette
Publisert av Svein Barmen. Sist endra 26.03.2012
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering