Detaljregulering for delar av Reset – Vedtak

detaljregulering - reset.JPG - Klikk for stort bilete

Kommunestyret vedtok i sak 107/18, 12.12.2018, detaljregulering for gbnr. 56/90,235, deler av Reset. Her finn du informasjon og saksdokument for detaljreguleringa for delar av Reset. Frist for klage på vedtak er 1. februar 2019.

 

Saksdokument:

Detaljregulering for delar av Reset – Vedtak (PDF, 745 kB)

Planomtale (DOCX, 4 MB)

Plankart (PDF, 408 kB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Vurdering etter forskrift om konsekvensutgreiing (PDF, 604 kB)


Planvedtaket vert med dette kunngjort i medhald av plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager:
I samsvar med pbl. § 12-12 er grunneigarar og andre varsla ved dette brevet, og planvedtaket blir kunngjort i Fjordenes Tidende 28.12.2018.
Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til 1. februar 2019.

Opplyser om tilgangen til å be om utsett iverksetjing av vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltingslova § 42.

 

 

Sist endra 21.12.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering