Draumeplassen-konkurransen 2019

Draumeplassen - Klikk for stort bilete Troms, Møre og Romsdal, Østfold og Sogn og Fjordane arrangerer Draumeplassen-konkurransen 2019.  

Det er 4H Sogn og Fjordane som står bak Draumeplassen, der fem lokalmiljø kan vinne kr 100 000,- kvar og få prosjekthjelp til å skape ein naturmøteplass.

Draumeplassen har som mål at det blir etablert fleire møteplassar i nærnaturen. Møteplassane vil auke folkehelsa, gje læring, skape meistring og spreie smilande naturglede. Draumeplassen vil vere open og tilgjengeleg, og gjerne universelt tilrettelagt.

Lokale lag og frivillige organisasjonar kan no søkje om å bli ein av fem vinnarar, som kvar vil få tildelt 100 000 kroner, samt prosjekthjelp til å realisere sin naturmøteplass.

Velkomen til heimesida http://www.naturmoteplass.no/draumeplassane

Her finnast meir informasjon om konkurransen, søknadsskjema, mal for skildring av naturmøteplassen, mal for budsjett og kriterie for vurdering av søknaden.

På heimesida kan de også laste ned ferdige byggjepakkar som inneheld teikningar, material-lister, budsjett og tips til bygginga.

Det er fjerde gong Draumeplassen vert lyst ut i Sogn og Fjordane, og konkurransen i år har søknadsfrist 15. mai.

4H har positiv erfaring med å skape naturmøteplassar i samarbeid med lokale aktørar og Gjensidigestiftelsen, og håpet er at konkurransen vil verte nasjonal.

Sist endra 19.03.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering