Eigedomsskatt i Selje kommune

Kommunestyret i Selje vedtok i desember 2014 å innføre eigedomsskatt på
bustadar og fritidshus i Selje kommune 
frå 01.01.15. 

Informasjonsbrev  om ordninga går i desse dagar ut til innbyggarane.
 

Publisert av Unni Eltvik Hovden. Sist endra 19.06.2015

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering